L'informació sobre El Casalet encara no està preparada. Recordeu que aquest casal està dedicat als dies d'horari intensiu de Juny.