FUNCIONS

COMUNICACIÓ:

- Contacte diari amb el coordinador de menjador.

- Resoldre dubtes i queixes puntuals del servei.

- Recollir les peticions i les necessitats de les famílies.

- Major visibilitat presencial de la comissió.

SUPERVISAR:

- Compliment de ràtios.

- Revisió i acceptació dels menús.

- Compromís projecte de licitació.

COL·LABORACIÓ:

- Preparació dia de la fruita.

- Projecte llet.

- Esmorzars i berenars escolars.

- Ajudar activistats Temps Lliure.

El nostre principal objectiu és vetllar per una alimentació sana i equilibrada, amb les quantitats necessaries. 

Busquem que es compleixin les necessitats i preferències de la nostra comunitat.

Servei de pícnic inclusiu i igualitari. 

Controlar el possible cobrament de les quotes per absències.

Millores en la resolució de conflictes i al servei de menjador.

Si vols contactar amb nosaltres fes servir aquest formulari o escriu el teu missatge al e-mail comissiomenjadorpepacolomer@gmail.com

¡Gracies per el teu missatge!

Logos Comisiones_LOGO MENJADOR.png