Search
  • afapepacolomer

Reconeixement a l’AFA I.E. Pepa Colomer com a “Millor AMPA/AFA o centre educatiu”

Benvolgudes famílies,

Volem compartir amb tota la comunitat del Pepa el reconeixement que va rebre l’AFA I.E. Pepa Colomer com a “Millor AMPA/AFA o centre educatiu” en la contribució al món de l’esport pratenc a la temporada 2019-2020.

Durant l’acte de recepció del reconeixement vam intercanviar una sèrie de reflexions amb l’Alcalde i la Regidora d’esports que compartim amb totes i tots vosaltres. Primerament es va posar en valor la tasca de foment de la pràctica esportiva que duem a terme les AFAs i AMPAs del Prat.

En el nostre cas concret, vam remarcar que aquesta promoció és un treball de llarg recorregut que s’està impulsant de fa anys amb les diferents persones que han gestionat l’AFA. Les activitats esportives, i en general qualsevol activitat, que es proposen des de l’AFA I.E. Pepa Colomer busquen la participació dels infants des de la vessant més lúdica de l’activitat, fomentant el valors d’igualtat, cooperació i creació de comunitat. En aquestes edats volem evitar la competició, ans el contrari, busquem la diversió de l’infant i donar continuïtat al projecte educatiu del centre en la pràctica de l’esport i la consolidació d’hàbits més saludables.

També es va parlar sobre les afectacions de la COVID-19 a la pràctica esportiva. Des de l’AFA hem anat adaptant la distribució dels grups a les normatives establertes per les autoritats sanitàries, amb les dificultats que ha comportat a nivell de gestió. Buscant però el costat positiu, ens ha servit per obrir el ventall d’activitats ofertes fins el moment, així per exemple ha sortit un grup de patinatge ja que hi havia molt interès per part dels infants en realitzar aquesta activitat.

Finalment vam reflexionar sobre la igualtat de gènere en la pràctica esportiva, en el nostre cas tots els grups estan oberts a la participació de nenes i nens afavorint la relació entre iguals.

A continuació us adjuntem l’enllaç a la noticia de la web del Prat:

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/recepcio-de-persones-i-entitats-pratenques-les-seves-fites-esportives-durant-la

I també us adjuntem la noticia que va aparèixer al mitjà local ElPrat.tv (l’AFA apareix en el minut 4:30)

https://www.elprat.tv/2021/02/05/reconeixement-a-lesport-pratenc-en-el-lliurament-dels-premis-de-la-passada-nit-de-lesport/


-----------


Bienvenidas familias,


Queremos compartir con topda la comunidad del Pepa el reconocimiento que recibió el AFA I.E. Pepa Colomer como la "Mejor AMPA/AFA o centro educativo" en la contribución al mundo del deporte pratense en la temporada de 2019/2020.


Durante el acto de recepción del reconocimiento intercambiamos una serie de reflexiones con el Alcalde y la Regidora de deportes que compartimos con todas y todos vosotros. Primero se puso en valor el trabajo de fomento de la practica deportiva que llevan a término las AFAs y AMPAs del Prat.


En nuestro caso concreto, remarcamos que esta promoción es un trabajo de largo recorrido que se está impulsando desde hace años con las diferentes personas que han gestionado el AFA. Las actividades deportivas, y en general cualquier actividad, que se proponen desde AFA I.E. Pepa Colomer buscan la participación de los niños/as desde la vertiente más lúdica de la actividad, fomentando los valores de igualdad, cooperación y creación de comunidad. En estas edades queremos evitar la competición, sino lo contrario, buscamos la diversión del niño/a y dar continuidad al proyecto educativo del centro en la práctica del deporte y la consolidación de hábitos más saludables.


También se habló sobra las afectaciones del COVID-19 a la práctica deportiva. Desde nuestro AFA hemos ido adaptando la distribución de los grupos a las normativas establecidas por las autoridades sanitarias, con las dificultades que ha supuesto a nivel de gestión. Buscando no obstante el lado positivo, nos ha servido para abrir el abanico de actividades ofrecidas hasta el momento, como el grupo de patinaje que ha surgido ya que había mucho interés por parte de los niños/as en realizar esta actividad.


Finalmente reflexionamos sobre la igualdad de género en la práctica deportiva, en nuestro caso todos los grupos están abiertos a la participación de niños y niñas favoreciendo la relación entre iguales.


A continuación os adjuntamos un enlace a la noticia de la web del Prat

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/recepcio-de-persones-i-entitats-pratenques-les-seves-fites-esportives-durant-la


Y también os adjuntamos la noticia que apareció en el media local ElPrat.tv (nuestro AFA aparece en el minuto 4:30)

https://www.elprat.tv/2021/02/05/reconeixement-a-lesport-pratenc-en-el-lliurament-dels-premis-de-la-passada-nit-de-lesport/
176 views0 comments

Recent Posts

See All