Search
  • afapepacolomer

Reunió delegades 17/09/20 (CAT)


DECISIÓ CANVI HORARI IE PEPA COLOMER

Punts que marca la llei:

l'inici de l'activitat a primària serà a les 9h ia secundària a les 8h (mai abans)

l'hora de sortida serà la mateixa per a infantil, primària i secundària.

l'horari saludable de menjador és el comprès entre les 12 i les 14 hores.

Llei 119 d'Educació regula l'horari per als IE. Jornada Matí i Tarda. (La jornada intensiva va en contra d'un hàbit saludable i no afavoreix l'aprenentatge)

A partir d'aquí, des del centre (equip directiu i Inspecció), es prioritzen la seguretat en la situació actual i el benestar dels nens i nenes. L'eliminació de la sisena hora respon a aquestes dues prioritats.

Per augmentar la seguretat, es pensa en eliminar als "especialistes". Fins ara: mestres especialitzats en música, anglès, educació física, etc., que impartien les seves classes en els diferents cursos. Això suposava que un professional passava per diferents nivells i classes. En cas que en algun moment aquesta persona donés positiu en COVID, les classes a les quals s'hauria d’aïllar serien moltes.

S'opta per un model de "grups de convivència": cada classe és un grup de convivència, i cada grup té dos tutorxs permanents. A cada nivell hi ha 4 tutorxs, que assumeixen totes les "especialitats" de les dues classes. Així es fan grups estables i estancs. Aquestxs tutorxs no es relacionen directament ni amb la resta de professorat ni d’infants. D'aquesta manera, si algun d’ellxs donés positiu, els grups a aïllar serien únicament dos.

D'altra banda, en cas que algunx d’ellxs (fins i tot dos) hagi de faltar a centre per imprevistos o baixes, sempre queden 2 o 3 que el poden suplir. Si no es fes així, hauria de ser una persona d'un altre curs la qual el/la substituís, amb el conseqüent risc que això suposaria per als grups d'aquesta classe.

El fet que es doblin tutorxs té la conseqüència de l'eliminació de la sisena hora, ja que cobreixen el nombre d'hores per a les que estan contractadxs.

PROJECTE MENJADOR

Durant l'horari menjador, es produïen un gran nombre de conflictes, que, la majoria de vegades, no es solucionaven en aquest espai, i repercutia en l'horari lectiu de la tarda (afectant així a tot el grup, no únicament als infants que es quedaven a dinar). Per intentar solucionar aquest tema s'opta per:

Reduir al màxim el temps que els nens i nenes estiguin en aquest espai "no lectiu". Per això es descarta acabar a les 12.30 com la resta d'escoles, ja que això suposaria mitja hora més en un "espai no didàctic" ni controlat. L'horari de matí fins a les 13h, no suposa cap canvi ni problema als infants, ja que estan acostumats a ell.

• Implicar l'equip docent: cada dia, un/una dels quatre tutorxs (serà rotatiu) menjarà amb el seu grup, acompanyant a l'monitor / a de menjador, i transformant un moment que fins ara generava molts problemes, en un espai educatiu, de comunicació i contenció. Els/les tutorxs que es queden al menjador sortiran una hora abans. Així, hi ha dues persones adultes de referència, reduint la ràtio, i minimitzant situacions problemàtiques. El fet que hi hagi un tutor/a que coneix el projecte pedagògic de centre, també fa que els monitors/monitores de menjador, treballin de la mateixa manera en què es fa des de l'escola.

Si en un principi l'objectiu principal és reduir conflictes, el següent serà fer de l'hora en què mengen, un espai social, de diàleg, on compartir un moment agradable amb la resta de companys i companyes.

El projecte menjador es mantindrà quan es recuperi la sisena hora, però la idea és que siguin els propis monitors i monitores de l'empresa de menjador els que assumeixin aquest paper educatiu.

ORGANITZACIÓ ESPAI MENJADOR

Tots els grups mengen a la mateixa hora: de 13 a 14h. Infantil menja a les aules. S'ajunten les dues classes d'un nivell, en una aula encara que mengen separats segons els grups de convivència.

A l'espai menjador pròpiament dit mengen cicle mitjà (2n, 3r i 4t) i cinquè.

Cada grup estable menja en una taula.

Si hi ha un augment en el nombre d'usuaris, 5a passaria a dinar a l'aula. Això és així perquè en 5a sol haver menys usuaris que en els altres cursos, i l'espai aula és més petit que el menjador, amb la qual cosa, com més reduït sigui el grup, més fàcil és mantenir les distàncies recomanables de seguretat.

El nombre d'usuaris es revisa diàriament, per comprovar que es compleixen mesures de seguretat.

Existeixen petits detalls que s'han d'anar millorant per a això demanen paciència.

Quatre dies després d'haver començat les classes i amb tant protocol i restriccions, des Inspecció consideren que ho estan fent molt bé.

Les famílies no poden entrar al recinte escolar.

Partint de la llei i les recomanacions, les decisions que s'han pres han estat pensant en els alumnes i les alumnes, garantint la seva seguretat.

ALTRES TEMES:

Dies de Pluja: de moment no hi ha cap protocol.

Germans a l'escola: demanen paciència. És impossible adequar entrades i sortides segons la família. Estan oberts a aportacions, tenint en compte que aquesta mesura ha de ser universal, que pugui donar resposta a tota la comunitat, no a casos individuals.

Acollida al matí: ja està funcionant, amb Prat Actiu, a través d'AFA.

Acollida a la tarda: s'està organitzant. En la mesura del possible subvencionades o econòmiques. En funció dels recursos que aconsegueixin podran oferir 30 minuts o 1 hora d'acollida.

Absentisme: el protocol és el de l'Ajuntament i es faciliten les dades que des d’allà es demanen.

Línies blaves: es demanarà a l'Ajuntament que pinti les línies que falten a la porta d'infantil.

Joc conjunt en Infantil a l'hora de pati: els infants de mateix nivell però diferents classes juguen junts. Es traslladarà la inquietud perquè les mestres estudiïn el funcionament més segur.

Presa de temperatura a l'entrada: des de centre es considera que seria una pèrdua de temps sense gaire garantia, i apel·len a la responsabilitat familiar.

Material: 90 €, les famílies que el curs passat van pagar la totalitat, tindran una compensació de l'últim trimestre en la quota material d'aquest any. El pagament es pot realitzar a través del compte bancari, o al centre (cita prèvia)

Colònies: les famílies que no van sol.licitar la devolució de diners de les colònies de l'any passat, aquest quedarà en concepte de material per al curs actual. Contactar amb Elena.

Entrades i sortides: recordar a les famílies que hi ha unes línies blaves a terra per fer la fila. Aquestes línies són perquè cada família esperi el seu torn, ja sigui per deixar o recollir als infants. No esperar davant de les portes, ja que si no les famílies que deixen o recullen als nens i nenes, no tenen espai per passar. Si no respectem torns i horaris, es forma un complet caos.

122 views0 comments

Recent Posts

See All