Search
  • afapepacolomer

Atenció! canvi d'horari! Taller CCAR: L'abordatge dels rumors per afavorir la convivència.

Updated: Apr 6, 2021


Taller per conèixer l'origen, les formes de propagació i els efectes dels rumors.

També es tracten les estratègies que hem d’adoptar per identificar-los i frenar-los.


Objectius

● Donar a conèixer a l’alumnat la importància dels rumors pel que fa a la

formació dels estereotips i les creences, i els mecanismes amb què es formen i

propaguen.

● Sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de ser responsable i adoptar una

actitud adequada davant els rumors que afecten negativament la convivència.

● Sensibilitzar els i les joves davant els rumors - bulling a través de les xarxes

socials.


Activitat

Taller dinamitzat per una persona experta, que farà servir jocs, dinàmiques,

materials audiovisuals i debats com a metodologia.

Data: dijous 8/4/2021 - a les 17:00 hores.


Fes clic al següent enllaç per a unir-te al seminari web: https://zoom.us/j/94540158506-------------


Taller CCAR: El abordaje de los rumores para favorecer la convivencia.


Taller para conocer el origen, las formas de propagación y los efectos de los

rumores. También se tratan las estrategias que tenemos que adoptar para

identificarlos y frenarlos.


Objetivos

 Dar a conocer al alumnado la importancia de los rumores en cuanto a la

formación de los estereotipos y las creencias, y los mecanismos con que se

forman y propagan.

 Sensibilizar el alumnado sobre la importancia de ser responsable y adoptar

una actitud adecuada ante los rumores que afectan negativamente la

convivencia.

Sensibilizar los y las jóvenes ante los rumores - bulling a través de las redes

sociales.


Actividad

Taller dinamizado por una persona experta, que usará juegos, dinámicas,

materiales audiovisuales y debates como metodología.


Fecha: jueves 8/4/2021 - a las 18.00 horas.

Clica en el siguiente enlace para unirte al seminario web:

https://zoom.us/j/94540158506
26 views0 comments

Recent Posts

See All